2024.02.28

  • ニュース

Buổi chia sẻ kiến thức về "Xây dựng môi trường làm việc trong lĩnh vực chăm sóc, nơi mọi người đều có thể phát triển trong xã hội toàn cầu" do Văn phòng Nội các Nhật Bản tổ chức

Dưới Sáng kiến Sức khỏe Châu Á do Phòng Chiến lược Y tế và Sức khỏe của Văn phòng Nội các phát động, giám đốc kế hoạch kinh doanh của HOUYUKAI đã công bố về quá trình phát triển cùng với nhân lực chăm sóc sức khỏe người nước ngoài và về những người lao động nước ngoài đang hoạt động tại HOUYUKAI.

Trong phiên hỏi đáp, đã có buổi trao đổi thông tin với các tổ chức khác nhằm hướng tới việc xây dựng môi trường làm việc trong lĩnh vực chăm sóc , nơi mọi người đều có thể phát triển.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng già hóa, chúng tôi đã nhận thức lại về tầm quan trọng của việc hợp tác với các đối tác Châu Á nhằm thúc đẩy các sáng kiến có ích cho việc cải thiện phúc lợi xã hội trong tương lai.

(Hình ảnh giám đốc kế hoạch phát triển kinh doanh HOUYUKAI phát biểu tại hội nghị )

Chúng tôi sẽ tiếp tục trân trọng sự đa dạng và sự đồng cảm, và toàn thể nhân viên làm việc tại HOUYUKAI sẽ cùng nhau hướng tới một xã hội hạnh phúc và khỏe mạnh.

Hình ảnh và thông tin về sự kiện đã được đăng tải trên trang web của Văn phòng Nội các Nhật Bản

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/torikumi/health_asia_240214.html

Houyunoie

Đỗ Thành An

一覧へ戻る

カテゴリ
年月で絞り込む